Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  W NOWEJ DĘBIE

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne, których celem działania jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na  obszarze gminy.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

Zarządzeniem Nr 121/2015  z dnia 10.06.2015r. Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba  powołał Zespół Interdyscyplinarny w składzie:

 1. Grzegorz Surowiec- Komisariat Policji w Nowej Dębie,
 2. Adam Szurgociński przedstawiciel - Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Dębie,
 3. Bożena Nowak - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych,
 4. Anna Nowak- przedstawiciel Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, II Zespół Kuratorskiej Służby Sadowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich,
 5. Małgorzata Zimnicka - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, II Zespół Kuratorskiej Służby Sadowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich,
 6. Beata Głaz - przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie,
 7. Ewa Jaworska – przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie,
 8. Renata Bal - przedstawiciel Biura Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie,
 9. Katarzyna Haraf- Żmuda - przedstawiciel Zespołu Szkół w Jadachach,  
 10. Agnieszka Tomczyk - przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy,
 11. Jadwiga Bałdys - przedstawiciel Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 12. Dagmara Gaweł - przedstawiciel Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 13. Gabriela Kobylarz - przedstawiciel Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 14. Maria Kosiorowska -  przedstawiciel Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 15. Barbara Miegoń - przedstawiciel Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 16. Agnieszka Pieróg - przedstawiciel Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 17. Małgorzata Sanecka -Trąd - przedstawiciel Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 18. Teresa Skiba- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 19. Małgorzata Tomasiewicz - przedstawiciel Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w   zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie formularza „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in.  dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji.  Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje formularz „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy. 

Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są jednostki pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia. 

Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej.  Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.

Grupy robocze

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty
 •  ochrony zdrowia

W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania grup roboczych

Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Osoby i rodziny doznające przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której mogą Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.


Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta”:

1. Komisariat Policji w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 2.

 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul. M. Reja 3.

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Dębie

4. Placówki oświatowe na terenie miasta i gminy Nowa Dęba (w przypadku gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym).

5. Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010), bez konieczności wykonywania obdukcji).

 

Wszelkich zgłoszeń w sprawach przemocy można dokonać:

 • w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul. M. Reja 3. tel.158463494 lub
 • w Komisariacie Policji w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 2. tel.158462087

 akty prawne

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.z 2005 r.  Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny