Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  W NOWEJ DĘBIE

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne, których celem działania jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na  obszarze gminy.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

Zarządzeniem Nr 121/2015  z dnia 10.06.2015r. Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba  powołał Zespół Interdyscyplinarny w składzie:

 1. Grzegorz Surowiec- Komisariat Policji w Nowej Dębie,
 2. Adam Szurgociński przedstawiciel - Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Dębie,
 3. Bożena Nowak - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych,
 4. Anna Nowak- przedstawiciel Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, II Zespół Kuratorskiej Służby Sadowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich,
 5. Małgorzata Zimnicka - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, II Zespół Kuratorskiej Służby Sadowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich,
 6. Beata Głaz - przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie,
 7. Ewa Jaworska – przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie,
 8. Renata Bal - przedstawiciel Biura Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie,
 9. Katarzyna Haraf- Żmuda - przedstawiciel Zespołu Szkół w Jadachach,  
 10. Agnieszka Tomczyk - przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy,
 11. Jadwiga Bałdys - przedstawiciel Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 12. Dagmara Gaweł - przedstawiciel Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 13. Gabriela Kobylarz - przedstawiciel Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 14. Maria Kosiorowska -  przedstawiciel Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 15. Barbara Miegoń - przedstawiciel Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 16. Agnieszka Pieróg - przedstawiciel Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 17. Małgorzata Sanecka -Trąd - przedstawiciel Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 18. Teresa Skiba- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,
 19. Małgorzata Tomasiewicz - przedstawiciel Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w   zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie formularza „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in.  dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji.  Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje formularz „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy. 

Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są jednostki pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia. 

Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej.  Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.

Grupy robocze

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty
 •  ochrony zdrowia

W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania grup roboczych

Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Osoby i rodziny doznające przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której mogą Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.


Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta”:

1. Komisariat Policji w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 2.

 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul. M. Reja 3.

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Dębie

4. Placówki oświatowe na terenie miasta i gminy Nowa Dęba (w przypadku gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym).

5. Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010), bez konieczności wykonywania obdukcji).

 

Wszelkich zgłoszeń w sprawach przemocy można dokonać:

 • w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul. M. Reja 3. tel.158463494 lub
 • w Komisariacie Policji w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 2. tel.158462087

 akty prawne

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.z 2005 r.  Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny