Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Bezdomność

PODKARPACKI                                                                         Rzeszów, 2019-10-28

  URZĄD WOJEWÓDZKI

W RZESZOWIE

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów                                          

  S-I.941.17.2019.DS               

                                                                       Dyrektorzy/ Kierownicy

                                                                       Ośrodków Pomocy Społecznej

                                                                

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zwraca się do Państwa o podjęcie działań zapewniających wsparcie osobom, które mogą być narażone na wychłodzenie organizmu. Szczególną uwagę należy zwrócić na pomoc skierowaną do osób bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych bądź będących pod działaniem alkoholu lub innych substancji odurzających.

            Celem zapewnienia skutecznej pomocy, w sytuacji znacznego obniżenia się temperatury, należy bezwzględnie wzmóc pracę pracowników socjalnych w terenie, tj. m. in. poprzez sprawdzenie wraz z strażą gminną/miejską bądź pracownikami policji wszystkich miejsc identyfikowanych, w których mogą przebywać osoby bezdomne (ogródki działkowe, parki, pustostany, wiaty przystankowe, dworce, klatki schodowe itp.).

            Apelujemy również o prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej możliwości uzyskania pomocy w postaci ciepłego posiłku, schronienia oraz podjęcie działań mających na celu uwrażliwienie społeczeństwa, by zwracać uwagę na wszelkie sytuacje, które mogą prowadzić do wychłodzenia organizmu napotkanych osób. Taka postawa społeczna może zapobiec wielu nieszczęściom.

W załączeniu tut. Wydział przekazuje Wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym w okresie zimowym 2019/2020 oraz Procedurę postępowania  z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym  w województwie podkarpackim – do wiadomości  i wykorzystania.

    Dyrektor

                                                                                                          Wydziału Polityki Społecznej

                                                                                                             Małgorzata Dankowska

                                                                 

PROCEDURA

postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim

I. Kierowanie

Służby porządkowe po rozeznaniu sprawy kierują osoby potrzebujące pomocy:

  1. W ciągu dnia
  • do schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe w okresie zimowym;
  • do szpitala - osoby wymagające pomocy lekarskiej;
  • do izby wytrzeźwień - osoby w stanie upojenia alkoholowego.

2. W godzinach wieczornych i nocnych

-   jak wyżej, a w przypadku braku miejsc lub znacznej odległości od  schronisk   dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych  z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, bezdomnych należy przewieźć do domów pomocy społecznej, które w okresie zimowym uruchamiają dodatkowo miejsca noclegowe.

Uwaga: w ekstremalnych sytuacjach i wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych oraz braku miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach, ogrzewalniach lub innych placówkach zapewniających miejsca noclegowe, domy pomocy społecznej przyjmą wszystkich bezdomnych w świetlicach.

Osoba bezdomna może przebywać w domu pomocy społecznej nie dłużej niż jedną dobę (z wyjątkiem sytuacji szczególnych).

  1. W czasie pobytu w ww. placówce bezdomny otrzymuje jeden nocleg, posiłki, możliwość umycia się i ewentualnej zmiany odzieży.
  2. Po skorzystaniu z ww. świadczeń bezdomny udaje się do najbliższego schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.
  3. Ośrodki pomocy społecznej wydają bezdomnemu bilet umożliwiający przejazd do schroniska.

Całodobowa bezpłatna infolinia 987 - pod jej numerem można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych.

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny