Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Bezdomność

PODKARPACKI                                                                         Rzeszów, 2020-11-03

 URZĄD WOJEWÓDZKI

W RZESZOWIE

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów                                          

           S-I.941.13.2020.DS               

Dyrektorzy/ Kierownicy

                                                                       Ośrodków Pomocy Społecznej

                                                                       - wszyscy

 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zwraca się do Państwa o podjęcie działań zapewniających wsparcie osobom, które mogą być narażone na wychłodzenie organizmu. Szczególną uwagę należy zwrócić na pomoc skierowaną do osób bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych bądź będących pod działaniem alkoholu lub innych substancji odurzających.

                        Apelujemy również o prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej możliwości uzyskania pomocy w postaci ciepłego posiłku, schronienia oraz podjęcie działań mających na celu uwrażliwienie społeczeństwa, by zwracać uwagę na wszelkie sytuacje, które mogą prowadzić do wychłodzenia organizmu napotkanych osób. Taka postawa społeczna może zapobiec wielu nieszczęściom

W związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, osoby doświadczające bezdomności znajdują się w sytuacji, wymagającej szczególnego wsparcia ze strony władz samorządowych. Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o szczególny nadzór nad zakażonymi osobami bezdomnymi między innymi poprzez utworzenie miejsc izolacji/kwarantanny lub też o podjęcie współpracy z placówkami udzielającymi tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, mającej na celu zabezpieczenie miejsc izolacji/kwarantanny.

W załączeniu tut. Wydział przekazuje Wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym w okresie zimowym 2020/2021 oraz Procedurę postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym  w województwie podkarpackim – do wiadomości  i wykorzystania.

Dyrektor

                                                                                                      Wydziału Polityki Społecznej

                                                                                                                       (-)

                                                                                                      Małgorzata Dankowska

                                                                                          (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

 

Załączniki:

  1. Wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym w okresie zimowym 2020/2021.
  2. Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym  w województwie podkarpackim.

 

PROCEDURA

postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim

I. Kierowanie

Służby porządkowe po rozeznaniu sprawy kierują osoby potrzebujące pomocy:

  1. W ciągu dnia
  • do schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe w okresie zimowym;
  • do szpitala - osoby wymagające pomocy lekarskiej;
  • do izby wytrzeźwień - osoby w stanie upojenia alkoholowego.

2. W godzinach wieczornych i nocnych

-   jak wyżej, a w przypadku braku miejsc lub znacznej odległości od  schronisk   dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, bezdomnych należy przewieźć do domów pomocy społecznej, które w okresie zimowym uruchamiają dodatkowo miejsca noclegowe.

Uwaga: w ekstremalnych sytuacjach i wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych oraz braku miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach, ogrzewalniach lub innych placówkach zapewniających miejsca noclegowe, domy pomocy społecznej przyjmą wszystkich bezdomnych w świetlicach.

Osoba bezdomna może przebywać w domu pomocy społecznej nie dłużej niż jedną dobę (z wyjątkiem sytuacji szczególnych).

  1. W czasie pobytu w ww. placówce bezdomny otrzymuje jeden nocleg, posiłki, możliwość umycia się i ewentualnej zmiany odzieży.
  2. Po skorzystaniu z ww. świadczeń bezdomny udaje się do najbliższego schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.
  3. Ośrodki pomocy społecznej wydają bezdomnemu bilet umożliwiający przejazd do schroniska.

Całodobowa bezpłatna infolinia 987 - pod jej numerem można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wykaz placówek 2020/2021

Utworzono dnia 16.12.2020, 09:03

Wykaz placówek 2019/2020

Utworzono dnia 29.11.2019, 13:16

Wytyczne_MRPiPS_2018

Utworzono dnia 28.11.2018, 08:54

wykaz placowek udzielajacych wsparcia osobom potrzebujacym w sezonie zimowym 2018/2019

Utworzono dnia 28.11.2018, 08:54

wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym w sezonie zimowym 2017/2018

Utworzono dnia 28.11.2017, 13:47

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny