Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Aktualności KDR

Informujemy, iż z dniem 01.01.2018 r. oprócz dotychczasowej (tradycyjnej/plastikowej formy KDR) istnieje możliwość ubiegania się o KDR w formie elektronicznej (aplikacja mKDR na smartfony)

W związku z powyższym zmianie uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny/ wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz załączniki do w/w  wniosku (druki do pobrania niżej). Osoba wnioskująca o elektroniczną KDR musi spełniać dotychczasowe kryteria.

Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy:

  1. Jak dotychczas złożyć wniosek w MGOPS w Nowej Dębie, pok. nr 14 lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje się
    o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu (zarejestrowanym w Polsce) i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
  2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia),
  3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-mailem numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,
  4. spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

Gmina Nowa Dęba realizuje Nowodębski Program Dla Rodzin Wielodzietnych zgodnie z Uchwałą      Nr XVII/166/2016 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 lutego 2016r.

Osobami uprawnionymi do korzystania z ulg są posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,

- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

- Karta przyznawana jest także dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

- rodzice korzystają z karty dożywotnio,

- w przypadku złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty czynność ta podlega opłacie w wysokości zgodnie z zapisem art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.
z 2014r. poz. 1863, ze zmianami).

Z dniem 01 lipca 2017 r. weszły w życie zmiany w zakresie Kart Dużej Rodziny. Zmianie uległ art. 10 ust. 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w zakresie wymaganych załączników do wniosku o przyznanie Karty. W szczególności nie są już wymagane dokumenty potwierdzające tożsamość i akty urodzenia w przypadku osób posiadających numer PESEL. Podobnie nie jest wymagane przedkładanie aktu małżeństwa w przypadku małżonka rodzica (chyba że nie posiada numeru PESEL), a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zadania gminy w zakresie realizacji programu prowadzi Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul. M. Reja 3, gdzie można uzyskać wszelkie informacje w powyższym zakresie,  tel. 15 846 34 94, wnioski o przyznanie Kart Dużej Rodziny można składać w pok. nr 14.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie informuje, że na dzień 24 listopada 2017 r. wpłynęło 315 wniosków o przyznanie KDR, w tym 44 dotyczyło przedłużenia terminu ważności karty/zmiana danych, 2 uzupełnienia członka rodziny, 8 dodania nowego członka rodziny, 11 wydania duplikatu KDR. Do tej pory wydano 1372 karty 253 rodzinom.

Szczegółowe informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny dostępne są również na stronie rodzina.gov.pl

ZAŁĄCZNIKI:

								

Komunikat ws. obowi_zku inform

Utworzono dnia 26.09.2018, 08:58

Ustawa_KDR

Utworzono dnia 29.12.2017, 11:30

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016r

Utworzono dnia 29.12.2017, 12:24

KDR - wniosek od 1 stycznia 2018

Utworzono dnia 15.01.2018, 09:21

ZKDR-04 - zalacznik dot. osob uprawnionych do wyswietlania karty elektronicznej

Utworzono dnia 15.01.2018, 09:22

wzor oswiadczenia o wladzy rodzicielskiej

Utworzono dnia 15.01.2018, 09:22

wzor oswiadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastepczej

Utworzono dnia 15.01.2018, 09:22

wzor oswiadczenia o planowanym terminie ukonczenia nauki

Utworzono dnia 15.01.2018, 09:21

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny