Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

Aktualności KDR

M-GOPS w Nowej Dębie realizujący zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) uprzejmie informuje, że    w dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia  5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu – aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wykazanie na wniosku także tych dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została nowa rola osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Do nowej roli dodano stosowne objaśnienia dla wnioskodawcy, informujące jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przyznanie Karty Dużej Rodziny było możliwe również dla dzieci.

Zmianie uległ także wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej (ZKDR-03), którego treść dostosowano do obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. brzmienia art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Na wszystkich formularzach załączników do wniosku KDR (ZKDR-01 – ZKDR-04) dodano objaśnienie, że wypełnianie danych wnioskodawcy nie jest konieczne, jeśli załącznik (np. oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki) jest składany równocześnie z wnioskiem.

Informujemy, iż z dniem 01.01.2018 r. oprócz dotychczasowej (tradycyjnej/plastikowej formy KDR) istnieje możliwość ubiegania się o KDR w formie elektronicznej (aplikacja mKDR na smartfony)

W związku z powyższym zmianie uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny/ wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz załączniki do w/w  wniosku (druki do pobrania niżej). Osoba wnioskująca o elektroniczną KDR musi spełniać dotychczasowe kryteria.

Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy:

  1. Jak dotychczas złożyć wniosek w MGOPS w Nowej Dębie, pok. nr 14 lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje się
    o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu (zarejestrowanym w Polsce) i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
  2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia),
  3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-mailem numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,
  4. spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.
  5. Wnioskowanie od razu o obie formy Karty jest korzystne, gdyż wiąże się z brakiem obowiązku ponoszenia opłaty. Zwolnione z opłat są również rodziny, dla których wniosek o przyznanie KDR został złożony przed 1 stycznia 2018 r. i dla których wniosek o domówienie KDR w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej do 31.12.2019 r.

Gmina Nowa Dęba realizuje Nowodębski Program Dla Rodzin Wielodzietnych zgodnie z Uchwałą      Nr XVII/166/2016 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 lutego 2016r.

Osobami uprawnionymi do korzystania z ulg są posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,

- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

- Karta przyznawana jest także dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

- rodzice korzystają z karty dożywotnio,

- w przypadku złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty czynność ta podlega opłacie w wysokości zgodnie z zapisem art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.
z 2014r. poz. 1863, ze zmianami).

Z dniem 01 lipca 2017 r. weszły w życie zmiany w zakresie Kart Dużej Rodziny. Zmianie uległ art. 10 ust. 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w zakresie wymaganych załączników do wniosku o przyznanie Karty. W szczególności nie są już wymagane dokumenty potwierdzające tożsamość i akty urodzenia w przypadku osób posiadających numer PESEL. Podobnie nie jest wymagane przedkładanie aktu małżeństwa w przypadku małżonka rodzica (chyba że nie posiada numeru PESEL), a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zadania gminy w zakresie realizacji programu prowadzi Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul. M. Reja 3, gdzie można uzyskać wszelkie informacje w powyższym zakresie,  tel. 15 846 34 94, wnioski o przyznanie Kart Dużej Rodziny można składać w pok. nr 14.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie informuje, że na dzień 24 listopada 2017 r. wpłynęło 315 wniosków o przyznanie KDR, w tym 44 dotyczyło przedłużenia terminu ważności karty/zmiana danych, 2 uzupełnienia członka rodziny, 8 dodania nowego członka rodziny, 11 wydania duplikatu KDR. Do tej pory wydano 1372 karty 253 rodzinom.

Szczegółowe informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny dostępne są również na stronie rodzina.gov.pl

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o przyznanie KDR 2019

Utworzono dnia 02.01.2019, 09:13

Procedura ubiegania się o duplikat KDR

Utworzono dnia 03.03.2021, 10:38

Informacja o osobach wyswietlajacych mobilne KDR 2019

Utworzono dnia 02.01.2019, 09:16

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej KDR 2019

Utworzono dnia 02.01.2019, 09:14

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki KDR 2019

Utworzono dnia 02.01.2019, 09:16

Oświadczenie o pozozstawieniu w rodzinie zastępczej KDR 2019

Utworzono dnia 02.01.2019, 09:14

Komunikat ws. obowi_zku inform

Utworzono dnia 26.09.2018, 08:58

Ustawa_KDR

Utworzono dnia 29.12.2017, 11:30

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016r

Utworzono dnia 29.12.2017, 12:24

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny