Pracownicy Ośrodka

 

KIEROWNIK
___________________

MARIA TOMCZYK
telefon: 0(....) 15 846 34 94 wew. 12
e-mail: mgops@nowadeba.pl

Kierownik zarządza i kieruje Ośrodkiem , działając z upoważnienia Burmistrza podejmuje i wydaje decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej , reprezentuje jednostkę na zewnątrz. Kierownik jest pracodawcą i zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Ośrodka.

 

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY
_________________

ANNA KOPEĆ
telefon: 0(....) 15 846 34 94 wew. 13
e-mail: mgops@nowadeba.pl

 
Główny Księgowy odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Ośrodka. Sprawuje nadzór merytoryczny w zakresie spraw finansowych i materialnych , czuwa nad realizacją budżetu jednostki.
 

Schemat organizacyjny

KIEROWNIK: 1 etat
   
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:  
Główny ksiegowy 1 etat
Starszy księgowy 1 etat
   
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ:  
Konsultant prawnik 1 etat
Specjalista pracy socjalnej 9 etatów
Asystent rodziny 3 etaty
   
DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH:  

Opiekunka środowiskowa, starsza opiekunka środowiskowa

(usługi specjalistyczne)

7 etatów

Opiekunka środowiskowa

(usługi opiekuńcze)

5 etatów
   
DZIAŁ OBSŁUGI I ADMINISTRACJI:  
Samodzielny referent ds. pracowniczych, kadr 1 etat
Samodzielny referent ds. obsługi sekretariatu, kasy, archiwum 1 etat
Pracownik do pracy lekkiej 1 etat
   
DZIAŁ OBSŁUGI ELEKTRONICZNEJ:  
Administrator 1 etat
Samodzielny referent ds. sprawozdawczości i realizacji świadczeń 1 etat
oraz prowadzenia dożywiania w szkołach  
   
   
   
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1552

Utworzono dnia: 05.09.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

29.11.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

10.05.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

23.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

23.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

18.09.2013, Bogdan Mazur:

Edycja zakładki Pracownicy

18.09.2013, Bogdan Mazur:

Edycja zakładki Pracownicy

18.09.2013, Bogdan Mazur:

Edycja zakładki Pracownicy

09.09.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy

09.09.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Pracownicy